o. dr Piotr Artur Sokołowski SVD

O. dr Piotr Artur Sokołowski SVD urodził się w 1968 r w Nowym Targu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 im Tadeusza Kościuszki (Sportów Zimowych) oraz Liceum im Seweryna Goszczyńskiego. W 1986 r. zdał maturę i wstąpił do Nowicjatu Księżny Werbistów w Chludowie k. Poznania. (Tam spotkał po raz pierwszy o. Stanisława Łomnickiego SVD, który pełnił podówczas funkcję socjusza).

W latach 1987-89 studiował na Wydziale Filozofii Misyjnego Seminarium Duchownego w Nysie. Następnie w latach 1989-93 podjął równolegle studia na Wydziale Teologii Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie oraz Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia te ukończył tytułem zawodowym magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 kwietnia 1993 r. w Pieniężnie. Po święceniach przez kilka tygodni pełnił funkcję substytuta Sekretarza Prowincji. W latach 1993-97 pełnił posługę misyjną w Argentynie, najpierw pomagając na parafii w Rafael Calzada (BsAs), następnie jako wikariusz parafialny oraz rejonowy duszpasterz młodzieży na parafii św. Jana Bosco w Cutral-Có (Nqn), później jako proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Plaza Huincul (Nqn), a w końcu pomagając duszpastersko w rezerwatach Indian Mapuche na terenie parafii w Piedra del Aguila (Nqn). Pracował z ruchami „De colores”, „Remar” i RCC. Był de facto spowiednikiem „Opus Dei”.

Po powrocie do Polski podjął się studiów specjalistycznych z zakresu misjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 r. zdobył stopień naukowy Licentiatus Sacrae Theologiae w zakresie misjologii na ATK, a w 2003 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych ze specjalnością teologia misji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów pracował jako kapelan w przedszkolu sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Piastowie k. Warszawy, a następnie pełnił funkcję wicerektora Domu Ducha Świętego w Warszawie.

W latach 2003-2017 pełnił funkcję wykładowcy w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, będąc równolegle nieetatowym pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadził wykłady i zajęcia z zakresu misjologii, homiletyki oraz wykorzystania technologii informacyjnych w duszpasterstwie i pracy misyjnej, religioznawstwa z uwzględnieniem ruchów sekciarskich i tzw. zagrożeń duchowych, metodyki i metodologii pracy naukowej. Wypromował 3 magistrów.

Przez kilka lat pełnił de facto funkcję dyrektora biblioteki Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie. W tym czasie przeprowadził jej reformę, reinformatyzację i stworzył nowy regulamin. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Studiów Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Kilkakrotnie tworzył program studiów dla seminarium. Jest autorem około 30 prac naukowych i 60 przyczynków popularnonaukowych z zakresu misjologii.

Po ponad 5-letnim intensywnym studium był twórcą pierwszej w historii Polskiej Prowincji Księży Werbistów instrukcji o ochronie dzieci i młodzieży przed możliwością nadużyć seksualnych.

Włada językiem hiszpańskim, który studiował w Hiszpanii i Argentynie oraz angielskim, który studiował w USA

Od 2 lutego 2017 do 24 października 2018 przebywał jako rezydent na Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Golkowicach.